درباره ما

دفتر وکالت ایازی توسط آقای کیانوش ایازی تأسیس گردیده.۰
 

ایشان پس از آنکه از دانشگاه معتبر بوسریوس هامبورگ درآلمان، دانشگاه استلنبوش و دانشگاه ملی افریقا جنوبی در رشته حقوق بین الملل و اروپا فارغ التحصیل شد، پی به نقاط مشترک حقوقی در آلمان وافریقای جنوبی برده و تجربیات فراوان در این زمینه کسب نموده است.۰

آقای کیانوش ایازی نه تنها به زبانهای آلمانی، انگلیسی، فارسی و فرانسه صحبت میکند، بلکه به زبانهای آفریکانز و اسپانیایی هم آشنایی قابل توجهی دارد.۰

وی عضو انجمن های مختلف حقوقی میباشد و آثارمتعددی درباره قوانین حقوقی به انتشار رسانده است. که نمونه ای از آن در مورد اختلافات ار‍‍ثی بین کشور های آلمان و آفریقای جنوبی با بهره گیری و استناد به قوانین اتحادیه اروپا می باشد.۰

 
تخصص

موکلانی که ساکن افریقای جنوبی، آلمان، اتحادیه اروپا و ایران میباشند، میتوانند از خدمات وسیع حقوقی وی در بخشهای حقوق خصوصی و عمومی، مشاوره بگیرند.۰ ​

آقای کیانوش ایازی تنها به مشاوره حقوقی شخصی نمی پردازد، بلکه شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی را نیز شامل میگردد. بدیهیست که این مشاوره ها به زبان‌های فارسی، انگلیسی و آلمانی صورت می گیرد. او با مهارت و شناخت قوانین این کشورها میتواند تدابیر حقوقی مناسب را اتخاذ نماید.۰ ​ .موضوعات اقتصادی و

 

مالیاتی، مهاجرتی و ملیتی، قوانین وراثت و نیز حقوق بین الملل و اروپا بخشی از فعالیتهای او را در بر میگیرد ​ وی بعنوان وکیل نه تنها دفاع از حقوق شما را بعهده

 

میگیرد، بلکه سعی میکند که وضعیت حقوقی شمارا با زبانی ساده برای شما بیان نماید.۰

 

AYAZI.LEGAYAZI.LEGAL

ZA P.O. Box 50416 | Waterfront | Cape Town | 8002 | South Africa

Tel: +27 (0) 21 204 6076 | Fax: +27 (0) 86 566 3371

DE Winterhuder Weg 29 | 22085 Hamburg | Germany

Tel: +49 (0) 40 22 86 63 28 - 0 | Fax: +49 (0) 40 22 86 63 28 - 9

​mail@ayazi.legal | www.ayazi.legal